Proje Dosyalarının Hazırlanması

 1. Herbir proje için;

  1-Proje Özeti (Word Formatında),

  2-Poster (PDF formatında) ve

  3-Sunum (Powerpoint formatında)

  4-Sunum Videosu (Süre kısıtı olarak 05-10 dk arası ve .mp4 formatında olmalı)

  olmak üzere toplam 4 adet dosya hazırlanmalıdır.    (Bakınız Örnek dosya)

 2. İngilizce bölümlerdeki öğrenciler; ilk 3 dosyayı ingilizce olarak, Sunum videosunu ise Türkçe veya İngilizce hazırlayabilirler.
 3. Sürecin standart olması ve karışıklık oluşmaması için; Projelere ait tüm dosyaların Proje bilgi formlarındaki "Proje Numarası" ile kaydedilmesi ve teslim edilmesi zorunludur.
 4. Proje Özetleri, örnek özet formatı kullanılarak word formatında hazırlanmalı ve poster numarası ile kaydedilmelidir. (Örn: BİL-10.docx, MLZ-08.docx, vb)
 5. Posterler, aşağıda verilen ilgili bölüm şablonuna göre hazırlanmalı, devamında PDF formatına dönüştürülmeli ve Poster numarası ile kaydedilmelidir. (Örn: BİL-10.pdf, MLZ-08.pdf , vb.)
 6. Jüriler değerlendirmelerini ve puanlamalarını poster numalarını referans alarak yapacaklardır; bu sebeple, posterler hazırlanırken, şablonların sağ-üst köşesindeki kırmızı renkli kısımda bulunan poster numaraları hatasız yazılmalıdır. (Örn: BİL-XX  yerine BİL-10 gibi) 
 7. Sunumlar, örnek sunum formatı kullanılarak powerpointte hazırlanmalı ve poster numarası ile kaydedilmelidir. (Örn: BİL-10.pptx, MLZ-08.pptx , vb.) Sunumlar;  05-10 dk aralığında sunulacak şekilde hazırlanmalıdır.
 8. Sunum videoları, 05-10 dk süre aralığında olacak şekilde hazırlanmalı ve .mp4 formatında poster numarası ile kaydedilmelidir. (Örn: BİL-10.mp4, MLZ-08.mp4 , vb.)
 9. Herbir proje için; Proje Özeti, Poster, Sunum ve Sunum videosu olmak üzere toplam 4 adet dosya aşağıda isimleri yazılı bölüm sorumlularına wetransfer (https://wetransfer.com/) ile 25 Mayıs 2021, saat 17.00'a kadar teslim edilmelidir. (Not: Projede birden fazla öğrenci var ise, öğrencilerden sadece bir tanesi dosyaları teslim etmelidir.) (Bakınız Örnek Dosya)
 10. Bölüm Sorumlularında toplanan proje dosyaları, 28 Mayıs 2021 tarihine kadar Dekanlığa iletilecek ve 30 Mayıs 2021 tarihinde mf.projefuari.eskisehir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
 11. Eksik dosya gönderilen projeler, jüri değerlendirmesine alınmayacaktır
 12. Sürecin aksamaması için 25 Mayıs 2021 tarihinden sonra dosya kabulü yapılmayacaktır.
 13. Jüriler; 30 Mayıs-08 Haziran tarih aralığında proje dosyalarını (Özet, Poster, Sunum, Sunum videosu ve Fuar günü soru-cevap) değerlendirerek puanlama yapacaklardır.
 14. 08 Haziran 2021, Salı günüJüri tarafından değerlendirme ve puanlama yapılacağı için proje sahibi öğrencilerin (Proje başına minimum 1 öğrenci) Online soru-cevap kısmında bulunması gerekmektedir.
 15. Ertesi gün, 8 mühendislik bölümünden en yüksek puanı alarak dereceye (1., 2. ve 3. olan) giren toplam 24 adet projeye çeşitli ödül ve sertifikalar verilecektir.
 16. 10 Haziran 2021, Perşembe günü, Online ortamda "2. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı" düzenlenecektir. Proje Fuarı ve yarışmasında derece alan 24 proje, proje sahibi öğrenciler tarafından konferansta sunulacaktır (Sunumlar, daha önce öğrenciler tarafından teslim edilen powerpoint sunum dosyası üzerinden yapılacaktır. Sunum+Soru+Cevap 10 dk ile sınırlıdır). 

Örnek Özet Formatı (*.docx)

Örnek Sunum Formatı (*pptx)

Sunum videoları nasıl hazırlanmalı (Açıklama videosu):  https://youtu.be/-CooGTCs7jA

 

Poster şablonları ve dosyaların gönderileceği Bölüm Sorumluları.