Proje Değerlendirme

  8 bölüme ait proje başvurularını değerlendirmek üzere Bölüm başkanlıkları tarafından jüri üyeleri belirlenmektedir. Bölüm Jürilerinin tümü kurum dışından olmak üzere  en az üç değerlendiriciden (biri  akademisyen ikisi sektörden) oluşmaktadır.

 Değerlendirme kriterleri ve söz konusu puanlandırmalar aşağıda “DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ” başlığı altında  verilmiştir:

 Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bölümlerinde okuyan ve son sınıf bitirme projesi dersini alan öğrencilerin tamamının Proje Fuarına katılımı zorunludur. 

 Çalışmalar, bireysel proje  çalışmaları olabileceği gibi, takım çalışması da olabilir. Takım çalışmasının da tümüyle bitirme projesi öğrencilerinden oluşması gerekir.

 

Değerlendirme kriterleri

Sekiz Mühendislik alanının her biri belirlenen en az 3’er kişilik değerlendirme komisyonları, aşağıda listelenen kriterlere göre proje posterlerini ve sunumlarını etkinlik günü değerlendirecektir:

·        Proje amacı açıkça belirtilmiştir (5 puan)
·        Proje çalışması özgündür (15 puan)
·        Projenin yaygın etkisi / katma değeri yüksektir (10 puan)
·        Proje, mekanizma ve yöntem açısından etkin tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir (15 puan)
·        Projenin bulgu ve sonuçları anlaşılır şekilde sunulmuş ve tartışılmıştır (15 puan)
·        Elde edilen sonuçların değeri yüksektir (10 puan)
·        Projenin devamına yönelik öneriler vardır (10 puan)
·        Öğrenci(ler) konuya hakim şekilde projeyi sunmuştur (10 puan)
·        Proje iyi tasarlanmıştır (10 puan)

Mühendislik alanının her biri için en yüksek puanı alan ilk 3 proje çalışmasına ESO, EOSB, ARİNKOM TTO ve Seramik Araştırma Merkezi (SAM A.Ş.) desteği kapsamında sertifika verilecektir. Derece alan proje çalışmaları Mühendislik Fakültesi 2. Öğrenci Konferansında açıklanacak, sunulacak ve sertifikalar takdim edilecektir.