Kapsam

 Proje Fuarı ve Yarışması etkinliği, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerinin yanı sıra  diğer üniversitelerin mühendislik ya da eşdeğer fakültelerinin;

 Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği
 Çevre Mühendisliği
 Elektrik / Elektronik / Elektrik Elektronik/Haberleşme Mühendisliği
 Endüstri Mühendisliği/İşletme Mühendisliği/Sistem Mühendisliği
 İnşaat Mühendisliği
 Kimya Mühendisliği
 Makine Mühendisliği
 Malzeme Bilimi / Metalürji / Metalurji ve Malzeme/Seramik Mühendisliği
 
 Son sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır. Söz konusu projelerin; son sınıf bitirme projelerinden çıkarılmış olması gerekmektedir. Yarışma ve fuara katılan, “yenilikçi” ve “güncel sorunları irdeleyen” tüm projeler, yukarıda bahsedilen tüm bölüm kategorilerinde ayrı değerlendirilecektir ve bu 8 ayrı kategoride ödüller verilecektir. İletim tarihi itibariyle projenin tamamlanmış olması gerekmemektedir. Başvuru aşamasında ön sonuçların ve yöntemin tanıtımı yeterli olacaktır.