Bölüm Jürileri ve Değerlendirme Süreci

 
 
 
Bölüm Jürileri, tamamı kurum dışından olmak üzere  en az 3 değerlendiriciden (bir akademisyen, iki Sektör Temsilcisi) oluşmaktadır. Jüriler, Bölüm başkanlıkları tarafından belirlenmiştir.
 
Projelerle ilgili değerlendirme kriterleri ve söz konusu puanlandırmalar aşağıdaki "jüri değerlendirme formları"nda sunulmuştur.
 
Jüri Değerlendirme Süreci:
  1. Öğrenciler 25 Mayıs 2021, saat 17:00'a kadar proje dosyalarını bölüm sorumlularına iletecekler.
  2. İngilizce bölümlerdeki öğrenciler; ilk 3 dosyayı ingilizce olarak, Sunum videosunu ise Türkçe veya İngilizce hazırlayabilirler.
  3. 30 Mayıs 2021 tarihinden itibaren projelere ait Özet, Poster, Power point sunumu ve Sunum videoları web sayfasından ilan edilecek.
  4. Jüriler 30 Mayıs-08 Haziran tarihleri arasında, web sayfasına yüklenenen proje dosyalarını inceleyecek.
  5. 08 Haziran 2021 tarihinde Bölümler bazında düzenlenecek oturumlar, her proje için 5 dk'lık soru-cevap şeklinde tasarlanmıştır. Bölüm oturumlarında, ilgili bölümün jürileri öğrencilere projelerle ilgili sorularını soracaklar.
  6. Jüriler, oturum bitiminde aşağıdaki formları kullanarak projelere değerlendirme puanlarını verecek ve saat 20:00'a kadar ilgili bölümün sorumlusuna eposta ile iletecekler.
  7. Bölüm sorumlusu; Jürilerden gelen puanlara göre projelerin ortalama puanlarını hesaplayacak ve ilgili bölümün derece alan (1., 2. ve 3. olan) projelerini belirleyecek ve Dekanlığa iletecek.
  8. 8 Mühendislik bölümünden dereceye giren toplam 24 proje, 10 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek olan "2. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı"nda açıklanacak ve 10 dk'lık canlı sunumlar şeklinde sunulacak.